MEN TO SERVE September 1-29

The men will now serve each Sunday for a month at a time.

Morning

Brad Murphy                                                

Paul Word

Wesley Sigle                                                  

William Boykin

James Turner                                               

Waymon Minor

Steve Ashley                                                 

Roger Horton

Evening                                                         

Gene Sullivan

Ray Bryan

Kyle Sullivan

WEDNESDAY SONG DIRECTOR

September 18                     Waymon Minor

WEDNESDAY DEVOTIONAL SPEAKER

September 18              Wendell Thompson

USHERS FOR SEPTEMBER                     

Morning        Sam Rowlett & William Word

Evening          Kyle Sullivan & Troy Threet

Bible Class September 15          Paul Word

GREETERS FOR SEPTEMBER                

Front         Carolyn Howell & Betty Lowrey

Back                                                               

ANNOUNCEMENTS FOR SEPTEMBER

Sunday                                     Chris Bishop

Wednesday                         Peyton Murphy

ELDER CONTACT

September                              Roger Horton