USHERS FOR SEPTEMBER

Morning        Sam Rowlett & Kelvin Brown

Evening         Kyle Sullivan & Troy Threet

USHER FOR MORNING BIBLE CLASS

September 12                    Peyton Murphy

GREETERS FOR SEPTEMBER

Front                                 Imogene Conway

Back                                      Carolyn Howell

ANNOUNCEMENTS FOR SEPTEMBER

Sunday                                     Chris Bishop

Wednesday                         Peyton Murphy

WEDNESDAY SONG DIRECTOR

September 15                          Brad Horton

WEDNESDAY DEVOTIONAL SPEAKER

September 15                             David Lipe

ELDER CONTACT

September                              Roger Horton